MUDr. Monika Myšáková

Informace o zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou k dispozici v ordinacích.

Důležité: změna ordinačních hodin v Oseku od 1. července 2018

Ke změně ordinačních hodin dojde též v Oseku. S platností od 1. července 2018 se mění ordinační hodiny MUDr. Mráčkové. Na stránce Ordinace najdete stávající i nový rozpis hodin.

Důležité: změna ordinačních hodin v Hrobu od 1. června 2018

Z personálních důvodů dochází v Hrobu ke změně ordinačních hodin s platností od 1. června 2018. Na stránce Ordinace najdete stávající i nový rozpis hodin uveden včetně údaje o tom dokdy, či odkdy platí.

Změna očkovacího kalendáře

Ministerstvo zdravotnictví svou vyhláškou ze dne 17. 10. 2017 stanovilo od roku 2018 nový kalendář povinného i nepovinného očkování.

Jeho aktuální podobu najdete v tabulce na stránce Očkování.

Dílčí změny ceníku

S platností od 1. 1. 2018 dochází k úpravě některých položek ceníku výkonů. Všechny změny cen jsou v tabulce označeny.

Aktuálně - Změna zákona o zdravotních službách

V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování /zákon č.372/2011 Sb./ je od 1.4.2012:

Od 1.4.2012 možnost nepovinně očkovat dívky ve věku 13-14 let proti lidskému papilomaviru /HPV/ Toto očkování je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Rozsah nabízených služeb

Smluvní pojišťovny

© MUDr. Monika Myšáková 2012 | webdesign Karel Hejkal