Aktuálně

Plánované dovolené

Během letních měsíců dojde v našich ordinacích k čerpání dovolených.

Věnujte proto pozornost stránce Nepřítomnost lékařů. Dozvíte se termíny dovolených a kontakty do zastupujících ordinací.

Registrace nových pacientů v Oseku

V naší ordinaci v Oseku, Smetanově ulici aktuálně registrujeme nové pacienty. Hledáte-li vy sami nebo někdo z vašich blízkých lékaře, budete vítáni.

Optimálním způsobem domluvy je telefonát sestře, upřesní s vámi termín a detaily první návštěvy.

Adresu ordinace, ordinační hodiny a telefonické spojení najdete na stránce Ordinace.

Úprava hodin v Oseku

Vážení pacienti, od 1. 1. 2024 došlo k malým úpravám ordinačních hodin v ordinaci Osek. Prosíme seznamte se s jejich změnou v přehledu na stránce Ordinace.

Lékařka bude nadále přítomna denně od pondělí do čtvrtka, v pátek bude přítomna sestra.

Rovněž od ledna 2024 rozšířila naše řady další zdravotní sestra, paní Dana Lišková.

Optimální čas pro telefonní hovory rodičů

Prosíme rodiče našich pacientů, aby vyřizovali telefonické hovory denně v době od 7.00 do 8.30 hod. Později volejte pouze v případě řešení akutního zdravotního stavu pacientů. Děkujeme za pochopení.

Potvrzení zdravotní způsobilosti

Z důvodu čerpání letních dovolených prosíme rodiče, aby si nechali zdravotní způsobilosti pro děti potvrdit do konce června.

Zastupující lékaři nemají oprávnění toto u neregistrovaných dětí potvrzovat. Děkujeme za pochopení.

Změny webových stránek pro Duchcov a Hrob

V souvislosti s nástupem MUDr. Zdeňka Suchomela do ordinací v Duchcově a v Hrobu byly zřízeny samostatné webové stránky pro tyto ordinace.

Do budoucna je najdete na nové adrese www.mudrsuchomel.cz

Změna v očkování proti meningokokům

Vážení rodiče,

Dne 21.4.2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zařazení očkování proti meningokokům mezi hrazená očkování.

Bude tak umožněna plná úhrada vakcíny BEXSERO- proti meningokoku skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení 6.měsíce věku a vakcíny NIMENRIX- proti meningokoku skupiny A,C,W,Y, jeli očkování provedeno 1 dávkou ve 2.roce života.

Úhrada očkování proti meningokokovým nákazám je platná již od 1. 5. 2020!

Informace o zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou k dispozici v ordinacích.

Změna očkovacího kalendáře

Ministerstvo zdravotnictví svou vyhláškou ze dne 17. 10. 2017 stanovilo od roku 2018 nový kalendář povinného i nepovinného očkování.

Jeho aktuální podobu najdete v tabulce na stránce Očkování.

Aktuálně - Změna zákona o zdravotních službách

V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování /zákon č.372/2011 Sb./ je od 1.4.2012:

Od 1.4.2012 možnost nepovinně očkovat dívky ve věku 13-14 let proti lidskému papilomaviru /HPV/ Toto očkování je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Rozsah nabízených služeb

Smluvní pojišťovny

© MUDr. Monika Myšáková 2012 | webdesign Karel Hejkal