Aktuálně

Plánované dovolené

Během letních měsíců dojde v našich ordinacích k čerpání dovolených.

Věnujte proto pozornost stránce Nepřítomnost lékařů. Dozvíte se termíny dovolených a kontakty do zastupujících ordinací.

Optimální čas pro telefonní hovory rodičů

Prosíme rodiče našich pacientů, aby vyřizovali telefonické hovory denně v době od 7.00 do 8.30 hod. Později volejte pouze v případě řešení akutního zdravotního stavu pacientů. Děkujeme za pochopení.

Potvrzení zdravotní způsobilosti

Z důvodu čerpání letních dovolených prosíme rodiče, aby si nechali zdravotní způsobilosti pro děti potvrdit do konce června.

Zastupující lékaři nemají oprávnění toto u neregistrovaných dětí potvrzovat. Děkujeme za pochopení.

Změny webových stránek pro Duchcov a Hrob

V souvislosti s nástupem MUDr. Zdeňka Suchomela do ordinací v Duchcově a v Hrobu byly zřízeny samostatné webové stránky pro tyto ordinace.

Do budoucna je najdete na nové adrese www.mudrsuchomel.cz

Změna v očkování proti meningokokům

Vážení rodiče,

Dne 21.4.2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zařazení očkování proti meningokokům mezi hrazená očkování.

Bude tak umožněna plná úhrada vakcíny BEXSERO- proti meningokoku skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení 6.měsíce věku a vakcíny NIMENRIX- proti meningokoku skupiny A,C,W,Y, jeli očkování provedeno 1 dávkou ve 2.roce života.

Úhrada očkování proti meningokokovým nákazám je platná již od 1. 5. 2020!

Informace o zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou k dispozici v ordinacích.

Změna očkovacího kalendáře

Ministerstvo zdravotnictví svou vyhláškou ze dne 17. 10. 2017 stanovilo od roku 2018 nový kalendář povinného i nepovinného očkování.

Jeho aktuální podobu najdete v tabulce na stránce Očkování.

Dílčí změny ceníku

S platností od 1. 1. 2018 dochází k úpravě některých položek ceníku výkonů. Všechny změny cen jsou v tabulce označeny.

Aktuálně - Změna zákona o zdravotních službách

V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování /zákon č.372/2011 Sb./ je od 1.4.2012:

Od 1.4.2012 možnost nepovinně očkovat dívky ve věku 13-14 let proti lidskému papilomaviru /HPV/ Toto očkování je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Rozsah nabízených služeb

Smluvní pojišťovny

© MUDr. Monika Myšáková 2012 | webdesign Karel Hejkal