Změna lékaře v ordinacích Duchcov a Hrob

Od 1. 1. 2022 ukončuje MUDr. Jiří Sláma činnost v ordinaci v Duchcově. Nový lékař, MUDr. Zdeněk Suchomel, převezme tuto ordinaci spolu s ordinací Hrob, Tržní náměstí 11.

Nové ordinační hodiny budou včas zveřejněny, zatím platí v obou ordinacích stávající.

Plánované dovolené

Během prosince 2021 dojde v našich ordinacích k čerpání dovolených.

Věnujte proto pozornost stránce Nepřítomnost lékařů. Dozvíte se termíny dovolených a kontakty do zastupujících ordinací.

Mimořádný režim - objednávejte telefonicky

Vážení pacienti.

V rámci protiepidemiologických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci koronavirem u Vašich dětí i u Vás zavádíme v našich ordinacích MIMOŘÁDNÝ REŽIM!!!

Z důvodu omezení kontaktů mezi pacienty prosíme rodiče, aby se před každým vyšetřením telefonicky objednali.

Ordinace, které budou v tomto režimu v provozu:

Osek
Smetanova 573 - tel. 417 837 351

Duchcov
Bydžovského 1488:
MUDr. Myšáková - tel. 417 834 909
MUDr. Sláma. - tel. 417 514 780.

Hostomice
Husova 308 - tel. 417 822 527 /zde bude přítomna pouze sestra, lékař přítomen pouze v pondělí a ve čtvrtek/

Hrob
Tržní náměstí 11 - tel. 417 536 893
Od pondělí 30.3. otevřeno v nouzovém režimu v pondělí a ve středu. Je potřeba předem zavolat a domluvit si návštěvu.

Toto mimořádné opatření bude platit do odvolání, o změně budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Monika Myšáková

Změna v očkování proti meningokokům

Vážení rodiče,

Dne 21.4.2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zařazení očkování proti meningokokům mezi hrazená očkování.

Bude tak umožněna plná úhrada vakcíny BEXSERO- proti meningokoku skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení 6.měsíce věku a vakcíny NIMENRIX- proti meningokoku skupiny A,C,W,Y, jeli očkování provedeno 1 dávkou ve 2.roce života.

Úhrada očkování proti meningokokovým nákazám je platná již od 1. 5. 2020!

Informace o zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou k dispozici v ordinacích.

Změna očkovacího kalendáře

Ministerstvo zdravotnictví svou vyhláškou ze dne 17. 10. 2017 stanovilo od roku 2018 nový kalendář povinného i nepovinného očkování.

Jeho aktuální podobu najdete v tabulce na stránce Očkování.

Dílčí změny ceníku

S platností od 1. 1. 2018 dochází k úpravě některých položek ceníku výkonů. Všechny změny cen jsou v tabulce označeny.

Aktuálně - Změna zákona o zdravotních službách

V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování /zákon č.372/2011 Sb./ je od 1.4.2012:

Od 1.4.2012 možnost nepovinně očkovat dívky ve věku 13-14 let proti lidskému papilomaviru /HPV/ Toto očkování je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Rozsah nabízených služeb

Smluvní pojišťovny

© MUDr. Monika Myšáková 2012 | webdesign Karel Hejkal