Ceník

V souladu s vyhl. MZ ČR č.467/1992 jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu. Pacient musí být předem seznámen s výší požadované úhrady.

1. Lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění 500 Kč
2. Lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu 300 Kč
3. Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 300 Kč
4. Lékařské vyšetření pro držitele sportovního průkazu 200 Kč
5. Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním řízení a pro potřeby soudu na vlastní žádost 200 Kč
6. Přihláška na SŠ, SOU i VŠ /posudek na 1 přihlášku/ 100 Kč
7. Vystavení duplikátu „Zdravotní a očkovací průkaz“ 250 Kč
8. Propíchnutí boltců pro náušnice - 2 naušnice 400-600 Kč
Propíchnutí boltců pro náušnice - 1 naušnice 200-300 Kč
9. Vyplnění formuláře při nástupu do jeslí a mateřské školky 150 Kč
10. Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP a dokumentace pacienta /Zdravotní způsobilost apod.- platnost 2 roky/ 250 Kč
11. Nástupní a výstupní prohlídka /zaměstnání, azylový dům, apod./ 500 Kč
12. Prohlídka před interupcí 400 Kč
13. Vypsání „Zprávy ošetřujícího lékaře“ na formulář „Oznámení úrazu“ 300 Kč
Vypsání „Zprávy ošetřujícího lékaře“ na formulář „Výpočet bolestného“ 200 Kč
14. Očkování nad rámec povinného očkování 250 Kč
15. Doplatek za vakcínu "Prevenar 13" 500 Kč
16. Posudek o zdravotním stavu na vlastní žádost /účast při hodinách TV… atd./ 100 Kč
17. Vypsání návrhu na lázeňskou péči 200 Kč

Platby je možno hradit v hotovosti i kartou. Ceník je platný od 1. 9. 2022.

© MUDr. Monika Myšáková 2012 | webdesign Karel Hejkal