Ceník

V souladu s vyhl. MZ ČR č.467/1992 jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu. Pacient musí být předem seznámen s výší požadované úhrady.

1. Lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění 400 Kč
2. Lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu 300 Kč *
3. Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 200 Kč
4. Lékařské vyšetření pro držitele sportovního průkazu 200 Kč
5. Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním řízení a pro potřeby soudu na vlastní žádost 200 Kč
6. Přihláška na SŠ, SOU i VŠ /posudek na 1 přihlášku/ 100 Kč
7. Vystavení duplikátu „Zdravotní a očkovací průkaz“ 200 Kč *
8. Propíchnutí boltců pro náušnice - 2 naušnice 400-600 Kč
Propíchnutí boltců pro náušnice - 1 naušnice 200-300 Kč
9. Vyplnění formuláře při nástupu do jeslí a mateřské školky 100 Kč
10. Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP a dokumentace pacienta /Zdravotní způsobilost apod.- platnost 2 roky/ 200 Kč *
11. Nástupní a výstupní prohlídka /zaměstnání, azylový dům, apod./ 400 Kč *
12. Prohlídka před interupcí 400 Kč
13. Vypsání „Zprávy ošetřujícího lékaře“ na formulář „Oznámení úrazu“ 200 Kč
Vypsání „Zprávy ošetřujícího lékaře“ na formulář „Výpočet bolestného“ 200 Kč
14. Očkování nad rámec povinného očkování 200 Kč *
15. Doplatek za vakcínu "Prevenar 13" 500 Kč

*) Ceny označené platí od 1. 1. 2018.

© MUDr. Monika Myšáková 2012 | webdesign Karel Hejkal